Ensi-ilta: 27.08.2021
Ikäraja: Sallittu
Pituus: 80 min

DIRECTOR AND WRITER / OHJAUS JA KÄSIKIRJOITUS: Tuija Halttunen
PRODUCER / TUOTTAJA: Niina Virtanen, Pasi Hakkio
CO-PRODUCER / YHTEISTUOTTAJA: Ulrik Gutkin / Copenhagen Film Company
EXECUTIVE PRODUCER / VASTAAVAT TUOTTAJAT: Ville Hakonen & Jussi Sandhu
CINEMATOGRAPHER / KUVAAJA: Ville Hakonen
EDITOR / LEIKKAAJA: Jussi Sandhu
SOUND DESIGNER / ÄÄNISUUNNITTELIJA: Kristian Eidnes Andersen
COMPOSER / SÄVELTÄJÄ: Kristian Eidnes Andersen
FINANCED BY / RAHOITTAJAT:
Finnish Film Foundation, YLE, Nordisk Film & TV Fund, AVEK, The Church Media Foundation, DR, Danish Film Institute, VGTV, Film Tampere, Kone Foundation, Finnish Cultural Foundation, Elokuvatuotantoyhtiö Made, Wacky Tie Films
Levitys: Pirkanmaan elokuvakeskus/Juha Elomäki
Genret: Dokumentti

ESITYSKOPIO: DCP
TEKSTITYS: SUOMI, RUOTSI, ENGLANTI, SUOMI HUONOKUULOISILLE

LEHDISTÖMATERIAALIT

Ilmastotutkija Hannele Korhosella on unelma: olla maailman paras työssään ja saada siitä tunnustusta. Korhosen elämä muuttuu dramaattisesti kun Arabiemiraatit myöntävät hänelle 1,5 miljoonan dollarin tutkimusapurahan selvittääkseen miten saada satamaan pilvet rutikuivalla aavikolla. Mahdollisuus näin isoon tutkimukseen kuulostaa täydelliseltä. Mutta hiljalleen Hannele ymmärtää, että rahoittajilla on oma agendansa. Hänen intonsa laantuu ja muuttuu eettiseksi konfliktiksi. Jos Hannele onnistuu, onko hän valmis hyväksymään seuraukset, jotka pilvien hallinnasta voi seurata? Mikä on kunnianhimon lopullinen hinta?

Professori Hannele Korhosella Suomen Ilmatieteen laitokselta on yksi intohimo ylitse muiden: tehdä työtä ilmastotutkimuksen huipulla. Hän haluaa olla riippumaton tieteentekijä ja yksinomaan keskittyä tieteeseen, samalla säilyttäen moraaliset arvonsa. Päämääränsä saavuttaakseen hän on muun muassa päättänyt olla perustamatta perhettä ja pysyä lapsettomana.

Korhosen elämä muuttuu, kun hän hänelle myönnetään 1,5 miljoonan USD tutkimusraha Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista. Rahoittaja odottaa häneltä keinoja saada Emiraattien yllä seilaavat pilvet satamaan Emiraattien valtion alueelle – maahan, joka kärsii äärimmäisestä kuivuudesta. Tämä kokoluokan tutkimusapurahoja on harvoin saatavilla Korhosen tutkimusalalla, ja tilaisuus on Korhoselle täydellinen. Ehkä jopa liian täydellinen. Hiljalleen hän oppii, että rahoittajan päämäärä on tuottaa tieteen avulla etua vain heidän omalle maalleen, vaikka juhlapuheet toteavat muuta. Korhosen tavoite on tehdä tiedettä koko ihmiskunnan hyödyksi.Vähä vähältä Korhosen tutkimusinto muuttuu eettiseksi dilemmaksi ja sisäiseksi konfliktiksi. Rahoittajan vaatimukset ja se mitä hän maassa vieraillessaan valtiosta oppii, johtaa konfliktiin Korhosen arvojen kanssa ja hän joutuu pohtimaan eettisen integriteetin ja menestyksen suhdetta.

Onko Korhonen sotkeutunut johonkin, johon hän ei lopulta halua olla osallinen? Hän tietää, että jos pilvet laitetaan satamaan Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien maille, on se sade pois jostain muualta. Jos sateenteko onnistuu, keneltä vesi on pois? Kansainvälisiä sopimuksia ei ole tehty siitä, kuka omistaa pilvet tai ilmakehän – kuka tahansa voi manipuloida pilviä, jos omaa keinot siihen. Näitä keinoja Korhonen on kehittämässä ainutlaatuisessa hankkeessa maapallon mittakaavassa. Onko oikein muokata ilmakehää ja kuka saa sitä tehdä? Entä voiko hänen tutkimuksensa säänmuokkauksen parissa vaikuttaa jotenkin ilmastonmuutokseen?

Mikä lopulta on kunnianhimon hinta?

—–

Näin pilvet kuolevat  – ohjaajan sana

Pilvet olivat kiehtoneet minua jo pidempään, ja kun kuulin suomalaisesta tutkijasta, joka oli saanut 1,5 miljoonan dollarin apurahan Arabiemiraateista pilvien manipulaation ja sateen tekemisen tutkimiseen, näin siinä tarinan, josta halusin tehdä elokuvan.

Erityisesti minua kiinnosti tarkkailla kunnianhimoa, integriteettiä ja valtaa. Tiesin heti etten halua tehdä tiede-elokuvaa, vaan elokuvan ihmisestä keskellä pyrkimystä luonnon hallitsemiseen.

Ilmakehää koskevissa asioissa ei voi välttyä kansainvälisen politiikan pohtimiselta. Eri valtioiden keskinäinen asema suhteessa mahdollisuuteen tutkia ja manipuloida ilmakehää oli tärkeää tiedostaa minulle ja tuoda se esiin myös elokuvassa katsojan pohdittavaksi. Myös ihmisen suhde luontoon ja erityisesti ilmakehään ja ilmastoon sekä ihmisen tekemien valintojen seuraukset ja vastuu valinnoista heräsi elokuvaa tehdessä merkittäväksi näkökohdaksi itselleni.

Ilmakehän ja pilvien muokkaus on suhteellisen uusi tieteenala, mutta sitä on tehty pienemmässä mittakaavassa kuitenkin jo vuosikymmeniä. Kun Arabiemiraatit päätti joku vuosi sitten ryhtyä ratkaisemaan lisääntyvän vesipulansa ongelmia käyttäen yhtenä keinona pilvien muokkausta, tuli tästä tieteenalasta taas akuutti. Tieteentekijöille tarjotut resurssit olivat ennennäkemättömän suuria ja sen seurauksena hankkeeseen on osallistunut huipputieteentekijöitä ja merkittäviä tieteen insituutioita ympäri maailman, mukana sellaisia instituutioita kuin WMO ja NASA. Kuten entinen WMO:n pilvien sadettamisen tutkija totesi häntä haastatellessani ”tämä hanke on ennennäkemätön pilvien muokkauksen historiassa ja se tulee muokkaamaan koko säänmuokkauksen tulevaisuutta”. Hankkeen merkittävyyttä koko ihmiskunnan tulevaisuudelle ei minun tarvinnut enää sen jälkeen pohtia.

Monet hankkeessa mukana olevat tutkijat vastaavat vaikutuksista kysyttäessä, että paikallinen säänmuokkaus tuskin vaikuttaa koko ilmakehään, koska ilmakehä on niin valtavan laaja ja kaoottinen systeemi. Kuitenkaan kukaan tapaamistani tieteentekijöistä ei voinut kieltääkään, etteikö Emiraateissa ja muualla maailmassa tehtävillä pilvien muokkaustoimenpiteillä voisi olla vaikutusta ilmakehään laajasti tai esimerkiksi naapurimaiden pilviin ja säihin. He eivät yksinkertaisesti tiedä. Ihmisen tieto ja ymmärrys on yhä niin rajallinen, että keinotekoisen pilvien muokkauksen vaikutusta ei tunneta.

Vedestä tullaan käymään vielä monia sotia ja ilmastonmuutoksen eteneminen lisää epävakautta maailmassa. Ihmisen tarve ymmärtää ja hallita luontoa alkaa yhä enemmän kohdistua ilmakehään. Kun huippututkijat haluavat toteuttaa intohimoaan ja kunnianhimoaan tutkimuksen parissa ja muun rahoituksen puutteessa hakeutuvat käytännössä yhden valtion palvelukseen, on mielestäni voitava pohtia tällaisen rahoitusmallin eettisiä ja käytännön seurauksia. Suomesta hankkeeseen osallistuu osittain valtion rahoittama instituutio Ilmatieteen laitos. Meidän on pohdittava mitä tällaisesta on mahdollista seurata.

Yksittäisen tutkijan toimia ohjaa yleensä intohimo tieteeseen ja maailman ymmärtämiseen. idealistinen halu parantaa maailmaa on usean tieteentekijän lähtökohta työlleen ja mahdollisuuden tarjoutuessa voi sokeutua itse tieteentekemisen ympärillä tapahtuville muille ilmiöille. Inhimillinen kunnianhimo ja tarve olla hyvä ja tunnustettu työssään ohjaa usein meidän kaikkien valintoja. Halusin tutkia mitä se vaikuttaa yksittäisen ihmisen työhön ja integriteettiin.

Minulle tässä ja muissakin elokuvissani on tärkeä pyrkiä näyttämään asiat siten, että katsoja saa välineet tulkita näyttämääni maailmaa itse. Tehdä päätelmänsä näkemänsä perusteella. Samalla teen kunnianhimoisesti ja intohimoisesti elokuvaa, jossa oma näkemykseni ohjaa kaikkia valintoja. Minulle on tärkeää olla rehellinen omille arvoilleni ja omalle integriteetilleni ohjaajana ja tarinan kertojana. Tässä elokuvassa se tarkoitti sitä, että toivon katsojan pystyvän muodostamaan omat käsityksensä maailmasta, jonka näytän. Samalla huomaisi yllämme vaeltavien pilvien suunnattoman arvon ja merkityksen ihmisen olemassaololle ja olisi tietoinen siitä, että pyrkimyksiä tuon ihmeellisen voiman manipulaation tehdään isolla volyymilla. Sen lisäksi tärkeää minulle on, että elokuva saisi meidät jokaisen pohtimaan omia arvojamme sekä valintojamme mitä teemme elämässämme. Uskon, että jokaisen meidän teoilla on merkitystä.

Kangasalla 27.5.2021 Tuija Halttunen